Home > L'associazione > Pravilnik
 
Pravilnik
 1. Člen Statuta Zveze
  Ustanavlja se s sedežem v Čedadu Zveza slovenskih izseljencev Furlanije Julijske Krajine–Unione emigranti sloveni del Friuli Venezia Giulia, njen naziv je tudi Slovenci po svetu–Sloveni nel mondo. Zveza je neprofitna organizacija. Njeno delovanje navdihujejo italijanska Ustava in mednarodni dokumenti, ki jamčijo pravice in svobodo vsakega človeka in vseh narodov. Povezuje delavce izseljence, priseljence, njihove družinske člane in potomce iz FJK in še posebej pripadnike slovenske manjšine ter priseljence, ki se prepoznavajo v tem statutu in ga spoštujejo.

 2. Člen
  Smotri Zveze so:
  • združevati in povezovati slovenske izseljence Furlanije Julijske Krajine, njihove družinske člane in potomce ter druge subjekte, ki jih obravnava deželna zakonodaja na področju priseljevanja in jim omogočiti zaščito in uveljavitev svojih pravic in interesov;
  • razvijati pobude, ki težijo k omejitvi in postopnemu odpravljanju izseljevanja kot posledice ekonomske stiske;
  • prispevati k ustvarjanju potrebnih pogojev za ponovno vkljucitev v domači družbeni sistem delavce izseljence, njihove družinske člane in potomce;
  • spodbujati pobude za skrbstvo, kulturno in socialno promocijo delavcev izseljencev in še posebej tistih slovenskega izvora, njihove družinske člane in  potomce; spodbujati s specificnimi pobudami tudi ohranitev, zaščito in rast izvorne identitete;
  • obravnavati družbena, ekonomska, kulturna, informativna in rekreacijska vprašanja, ki zadevajo izseljence in povratnike;
  • razvijati raziskovalno in študijsko delo o izseljeniških tokovih v okviru slovenske skupnosti v Furlaniji Julijski Krajini in o njihovih posledicah tako v rojstnih krajih, kot v državah, kamor so se izselili;
  • razvijati posebne pobude, namenjene sinovom in potomcem izseljencev;
  • širiti, spodbujati in podpirati sodelovanje med izseljenci, njihovimi potomci in povratniki ter pospešiti vse pobude, tudi komercialne narave, ki prispevajo k spoznavanju kulturne, umetniške in ekonomske produkcije Slovencev v Furlaniji Julijski Krajini;
  • podpirati tudi druge pobude, vključno s športnimi, ki so namenjene izseljencem FJK, njihovim družinskim članom in potomcem, še posebej Slovencem;
  • vzpodbujati sodelovanje izseljencev v političnem, ekonomskem in kulturnem življenju dežele Furlanije Julijske Krajine;
  • udejaniti vse druge smotre, ki jih predvideva deželna zakonodaja v korist izseljencem in drugim prebivalcem dežele, ki bivajo zunaj njenega teritorija ter njihovim družinskim članom in potomcem;
  • sodelovati z Deželo Furlanijo Julijsko Krajino, drugimi ustanovami in javnimi oz. zasebnimi subjekti, z namenom, da se priseljencem iz držav izven EU zagotovijo dejanske državljanske in družbene pravice v skladu z obstoječo deželno in vsedržavno zakonodajo.

   

 
SecurCube.Net

I cookie vengono utilizzati per migliorare il nostro sito e la vostra esperienza quando lo si utilizza . Biscotti impiegati per il funzionamento essenziale del sito sono già stati impostati. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information